Rozpoczynając działalność gospodarczą przeprowadzimy Ciebie przez skomplikowany labirynt, w którym kolejność postępowania nie jest bez znaczenia:
 • wypełniamy wnioski do Urzędu Miasta, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i ZUS-u,
 • zapoznajemy z procedurami bankowymi i fiskalnymi.
Profesjonalnie, kompleksowo i bezpiecznie co miesiąc rozliczymy Twoją Firmę z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, pamiętając za Ciebie o terminach i obowiązkach wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej:
 • na życzenie klienta odbieramy dokumenty księgowe,
 • prowadzimy księgi przychodów i rozchodów, ryczałt i kartę podatkową oraz ewidencje (sprzedaży i zakupu) w celu rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
 • na bieżąco księgujemy Twoje rachunki, informując przy tym o obrotach,
 • wyliczamy wszystkie podatki i sporządzamy deklaracje ( PIT, VAT, itp.),
 • deklaracje osobiście dostarczamy do urzędów za potwierdzeniem odbioru,
 • informujemy z odpowiednim wyprzedzeniem o wysokości podatków i terminach ich zapłaty,
 • w ramach naszej usługi wypisujemy dowody zapłaty i przelewy,
 • informujemy na bieżąco o korzyściach wynikających z wprowadzonych zmian ustawowych przez Ministerstwo Finansów,
 • dbamy o prawidłowe rozliczenie i amortyzację środków trwałych,
 • bierzemy pełną odpowiedzialność za rachunkowe i merytoryczne księgowanie Twoich dokumentów ( jesteśmy ubezpieczeni).
Masz pracowników? Prowadzimy także dokumentację pracowniczą:
 • sporządzamy umowy o pracę oraz wypisujemy świadectwa pracy,
 • organizujemy niezbędne szkolenia BHP i sporządzamy skierowania na badania lekarskie,
 • co miesiąc naliczamy wynagrodzenia, sporządzamy listę płac oraz prowadzimy kartoteki wynagrodzeń,
 • cała komunikacja z ZUS?em odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i programu Płatnik,
 • sporządzamy sprawozdania do Banków, Urzędów Pracy, Urzędów Statystycznych itp.
Starasz się o kredyt, dotację itp. lub bierzesz udział w przetargu?
Przeraża Cię ilość dokumentów, wniosków i oświadczeń do wypełnienia?
Dobrze trafiłeś bo:
 • sporządzamy sprawozdania finansowe ( bilanse, rachunki zysków i strat, rachunki z przepływów pieniężnych itp.),
 • przeprowadzamy analizy ekonomiczne i finansowe,
 • weryfikujemy i omawiamy wyniki analiz,
 • na zlecenie sporządzimy profesjonalny Biznes Plan,
 • pomożemy zweryfikować i ocenić oferty kredytowe Banków i Agencji Kredytowych oraz oferty ubezpieczeniowe Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 • Zapewniamy pomoc prawną i notarialną.

Jesteśmy po to aby odciążyć Ciebie i Twoją Firmą od spraw księgowo-kadrowych, abyś miał więcej czasu, by jeszcze sprawniej generować zyski.

Strona Grupy WIP-ARCOM 
 Copyright© 2008 by Michał Majrowski